Hledání


Rubriky
 GSM software
 Hardware
 Obecně
 Nokia
 Siemens
 Sony Ericsson
 Alcatel
 Ericsson
 Motorola
 Panasonic
 Philips
 ostatní značky
 Operátoři
 PDA4U.cz
  Hardware
    Komunikátory
 Digiťáky
 F.A.Q. - dotazy
 Fórum
 GSM banka
 GSM zábava
 Manuály, příručky
 MMS zprávy
 O nás
 Odblokování
 Příslušenství
 Reklama u nás
 SMS zprávy
 Tablet PC
 WAP

Databáze telefonů
 


Porovnání vlastností

Informační servery:
Nabídka práce z domu!

LEVNÁ PŮJČKA!

Jak zhubnout?


Doporučujeme

Počitadla
reklama:

Recenze: Komunikátor Gigabyte GSmart S1205 s podporou dvou SIM karet

Seznam kapitol
1. Popis a vzhled komunikátoru, displej
2. 2 SIM karty, Hardwarová výbava
3. Fotoaparát, výdrž na baterii, závěr

Recenze: Komunikátor Gigabyte GSmart S1205 s podporou dvou SIM karetPokud jste doposud chtěli používat více SIM karet najednou v jednom přístroji, byla nabídka na trhu docela omezená na několik modelů telefonů méně známých značek, a pouze na pár komunikátorů. To se ale mění s příchodem nejnovějšího modelu od společnosti Gigabyte, tím je komunikátor GSmart 1205 s operačním systémem Windows Mobile 6.5. Mimo podpory dvou SIM karet (souběžně pracujících) nabídne například ještě širokoúhlý dotykový displej, 416 MHz procesor, WiFi, GPS a slušnou výdrž baterie. Designem rozhodně nikoho neurazí, slušně nastavená je i jeho cena, díky které se jistě stane velkým konkurentem mnoha současných komunikátorů. 

Popis a vzhled komunikátoru, displej

Popis a vzhled komunikátoru

Na konci loňského roku jste si na našem serveru mohli přečíst recenzi komunikátoru GSmart S1200, po půl roce se setkáváme s dalším modelem od stejné firmy, jen číslo v názvu poskočilo o pětku směrem nahoru. Pokud tyto dva komunikátory položíte vedle sebe, je na první pohled vidět jistá lehká podobnost. Starší model byl ale laděn do kulata, novinka S1205 je o něco hranatější, je to vidět nejen na designu krytu komunikátoru, ale i například na reproduktoru či potvrzovacím tlačítku. Rozměry komunikátoru jsou 110, 6 x 55 x 13,1 milimetrů, váží slušných 114,5 gramů.

Gigabyte GSmart S1205 [01] Gigabyte GSmart S1205 [02]

Téměř celý kryt komunikátoru je vyroben z plastu černé barvy, jen přední strana je lesklá v barvě tmavě stříbrné. Výhodou tohoto černého plastu je to, že je matný, a nezůstávají na něm vidět otisky prstů. Přední strana (a samozřejmě i displej) už lesklé jsou, takže pokud budete komunikátor ovládat hlavně prsty, budete ho muset pravidelně čistit. Zadní strana se dá odejmout, pod ní je uložena baterie a obě SIM karty. V zadním krytu je i výřez pro čočku fotoaparátu, bohužel bez přisvětlovací diody, více o fotoaparátu v samostatném odstavci.

Gigabyte GSmart S1205 [03] Gigabyte GSmart S1205 [04]

Slot pro paměťovou kartu microSDHC je na pravé straně, zde je i samostatné tlačítko spouště fotoaparátu. Na levé straně je jen kolébkové tlačítko +/- (sloužící například pro posun nahoru a dolů ve vybraných aplikacích, regulaci hlasitosti atd.), tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístoje je na straně horní. Spodní strana je vyhrazena pro porty, konkrétně microUSB pro připojení datového kabelu, a 3,5 mm Jack pro připojení sluchátek.

Gigabyte GSmart S1205 [05] Gigabyte GSmart S1205 [06]

Displej

Displej není zapuštěný, je v jedné rovině s přední stranou komunikátoru, prstem se tedy dá ovládat docela pohodlně. Díky rezistivní technologii je možné jej ovládat i dotykovým perem, které naleznete v balení. Na spodní straně komunikátoru je otvor, do kterého se toto pero vkládá v okamžiku, kdy ho zrovna nepotřebujete. Z praxe ale mohu říct, že ho potřebovat budete, a to z důvodu použitého operačního systému Windows Mobile 6.5, který na ovládání pouze prsty není zcela přizpůsoben. Oproti předchozím verzím Windows Mobile je samozřejmě pokrok patrný, ale k dokonalosti má systém ještě docela daleko (co mě vadí nejvíce je malá ikona křížku v pravé horní straně, do ní jsem měl prsty vždy docela problém se trefit). Pero ale v podobných případech pomůže, dobře se drží, je teleskopické, takže s jeho používáním nebudete mít žádné potíže.

Vraťme se ale k displeji, ten je širokoúhlý, má rozlišení 240 x 400 bodů (WQVGA), a úhlopříčku 3,2 palce. Použité rozlišení mohlo být vyšší, toto je jen rozšíření klasického 240 x 320 bodů. Pokud ale vezmu v úvahu cenu přístroje, tak ta by se asi lepším displejem dost podstatně navýšila. Většině uživatelů, na které je komunikátor cílen použitý displej vadit určitě nebude.
Displej zvládne zobrazit šestnáctibitovou barevnou hloubku, čili 65.536 barev, toto omezení je ale jako vždy dané operačním systémem Windows Mobile, nikoli technologií displeje.

Pod displejem jsou dvě dotyková tlačítka, prvním z nich se dostanete do Start Menu systému Windows Mobile, druhým do Nastavení SIM karty (pokud máte vložené dvě, bude vám nabídnuto, kterou chcete zrovna konfigurovat). Dále se pod displejem nachází ještě tři hardwarová tlačítka, levé a pravé slouží pro přijmutí / zavěšení hovoru, prostřední pro potvrzování, nebo pro aktivaci Smart UI menu (vylepšené menu s možností posuvu do stran).

Gigabyte GSmart S1205 [09] Gigabyte GSmart S1205 [10]

Nad displejem je malý reproduktor, vedle něj je indikační dioda, která různými barvami upozorňuje na různé stavy (například červeně svítí, když se komunikátor nabíjí).text tohoto článku je rozdělen do více kapitol, zde jimi můžete listovat
 2 SIM karty, Hardwarová výbava >>
English flag Summary in English

Review: Gigabyte GSmart S1205 communicator with the support of two SIM cards

If you want to use several SIM cards in one device at a time, the offer was quite limited in the market for some phone models, lesser-known brands, and only a few communicators. This has changed with the advent of the latest model from Gigabyte, GSmart S1205 with Windows Mobile 6 with support for two SIM cards (concurrent),. It offer widescreen touch display, 416 MHz processor, WiFi, GPS and decent battery life. Design certainly will not offend anyone, is fairly set his price, because that will certainly become a major competitor of many contemporary communicators.

Description and appearance of communicator

At the end of last year you on our site can read the review communicator GSmart S1200, after half a year we meet with other model from the same company, just a number in the title leapt upwards by five. If these two lay beside him, at first glance easy to see certain similarities. Older model but has been tuned into the round, new S1205 is a bit more angular, it is seen not only on the cover design communicator, but also for example on the speaker or the confirmation button. Dimensions of communicator are 110, 6 x 55 x 13.1 mm, weighs 114.5 grams is decent.

Almost the entire guard is made of black plastic, except the front, which is shiny dark silver in color. The advantage of the black plastic is that it is dull, and do not stay on it to see fingerprints. Front page (and, of course, display) are shiny, so long as you fingertips to operate the main communicator, you will need to be cleaned regularly. Back side can be removed, there is a battery pack and two SIM cards. The back cover is a cutout for the camera lens, but without flash, several of the camera in a separate paragraph.

Memory card slot for microSDHC is on the right side, there is a separate shutter button of the camera too. On the left side is only + / - switch (for example, used to move up and down in selected applications, volume control, etc.) button on / off appliances and is at the top. The bottom side is reserved for ports, specifically microUSB to connect the data cable, and 3.5mm jack for connecting to headphones.

Display

Display is not imbedded, is flush with the front face of the communicator, the finger will therefore be possible to control quite easily. Thanks to the resistive technology, it is possible to control the stylus, which can be found in the package. At the bottom of the communicator is an opening into which is inserted into the pen when it just do not need. From experience I can say but that you need it, and because the operating system Windows Mobile 6.5, which is not entirely in control of only the fingers adapted. Unlike previous versions of Windows Mobile is certainly noticeable progress, but the perfection of the system has still quite far away (what bothers me most is the small cross icon in the upper right hand into her fingers, I was always quite a challenge to hit). Pen but this will help, well kept, is telescopic so that its use will have no difficulty.

But let us return to the screen, it is wide, has a resolution of 240 x 400 pixels (WQVGA), and 3.2-inch. Used resolution could be higher, this is just the extension of the classical 240 x 320 pixels. But if you take into account the cost of the device, so that would better display some quite substantially increased, the majority of users, which is targeted communicator, used to display certainly will not mind.

Below the screen are two touch buttons, the first of them to get to the Start Menu, Windows Mobile, the second SIM card settings (if you have inserted two, you will be offered, you just want to configure). Furthermore, under the display is still three hardware buttons, left and right are used to answer / hang call, middle to validate, or activate the Smart UI menus (menus enhanced with scrolling sideways).

Above the display is a small speaker next to it is the indicator light, which highlights different colors to different states (such as red light when charging the communicator).

How to behave 2 SIM card in your phone?

The key feature of the communicator is to support two SIM cards that have both active, or at any of them can answer the call or call someone, you do not have any way to switch between them. When dialing numbers (or choose from the contacts) you see on display two green button (Call 1 and Call 2), whose SIM card is used with regard to which button you press. The display also see a signal indicating the name of the operator for each SIM card separately.

Perhaps you are wondering whether it works the possibility of a parallel call by both SIM cards simultaneously. Tried free to experiment, and call the first number of the SIM card to a second SIM card, but I finally received a message that the second SIM card was unavailable at the moment. Then I tried to call the first SIM card at any number, then dial another number from the second SIM card. In this case, at the second attempt at a parallel conversation took place just throwing, but the connection was not made, it was necessary to end the call first.

Too complex? Well, summarize it - you can be at once the income of both SIM cards, but at one moment can have only one call (yes, need to call two different numbers from two different SIM card is zero, in practice, but I had to try :-)). It is the same data transfer even if you transfer data over a single SIM card and the other at the moment can not transmit data.

Each SIM card, you can administer separately, or set different types of ringing, signaling, and the like.

Windows Mobile 6.5

Using of Windows Mobile 6.5 does not bring anything new, something we already knew from previous communicators, I will write here what has already been described several times, signpost you to review the previous model, GSmart S1200 to the Windows Mobile 6.5 and environmental communicator, read more.

Hardware

We now move to "gut" the communicator, and will tell you something about his most interesting technical parameters. We will start the processor, the communicator will find quite exotic MT6516, which runs at 416 MHz. Subjectively, the normal use does not lead communicator at all badly, had no problem with playing games or multimedia. Environment communicator was brisk, even I think that more rapid than in our test model of his older brother GSmart S1200, which had a processor clocked at 528 MHz. Specifications CPU talks about that has a integrated EDGE modem supports up to WVGA resolution, manages to decode DVB-T MPEG2 video, and has very power consumption.

RAM (for running applications) is as specified by the total available to 128 MB, when I look in the memory software directly into the communicator, so I can see that after reboot is 73.57 megabytes total available of which used 42.3 megabytes, and free memory remaining 31.27 megabytes ROM memory (data storage) is double, or 256 MB, but again it is not fully accessible to users, has available a total of 128 MB of which is after restarting it occupied about 50 megabytes. But this is not a problem because the memory for storing data and applications can be easily modified using the microSDHC cards.

The communicator can only call in GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz), and as I have in the paragraph on the processor supports a maximum data transmission technologies EDGE (Class 12). Since it is almost everywhere but the Wi-Fi connection, so the lack of 3G networks do not be disappointed at all, WiFi communicator handles the specification of 802.11b / g. Another wireless technology, what it does, the Bluetooth (2.1 EDR including A2DP, or you can use stereo Bluetooth headphones for music listening).

With PC or laptop may be out of the Bluetooth link as a classic communicator via USB cable, you can choose whether it will be under ActiveSync or USB mass storage.

GPS module is already in a few years communicators facto standard, is no exception GSmart S1205, the GPS chip is a large but unknown to the manufacturer's specification did not mention him. In the pre-installed programs do not find any application with GPS support, navigation software you have to buy and install yourself.

Camera

On the back of the unit will find a small integrated camera lens, he has a 3-megapixel resolution, it can take pictures in resolutions up to 2048 x 1536 pixels . But it has a fixed focus, so expect more pictures mean, sometimes you under good lighting conditions will result in a really nice photo. Video can be recorded at a resolution of 320 x 240 at 30 frames / s.

Battery, power consumption

The communicator is used in Li-polymer battery with a capacity of 1320 mAh, which is good capacity, in combination with undemanding processor you can expect battery life without problems within days. In my testing, the communicator to serve as a backup phone, and if I did not use it much, I stayed on call one week without problems. Under normal use to get around for three days. Charging is via USB cable or mains charger attached.

Conclusion

It is clear that the communicator Gigabyte GSmart S1205 does not try to compete to hi-end models of competing brands, but it is otherwise, supporting two SIM cards. Is the number of users, as have two phones because of two phone numbers, and we will pass on a phone, what two SIM cards at once supported. Moreover, it is one of the first phones with the operating system (communicators), what this allows, in addition, is selling for a solid and competitive price.
 
publikováno: 07.06.2010, autor: Martin Šimon
počet čtenářů: 57227
Přidej do: Linkuj si !Jaggni to!asdf.sk
Hodnocení článku:
Dosavadní hodnocení:Ø 2.57 z 7 známek
1 2 3 4 5  
ohodnoťte článek známkou jako ve škole


Související články:

Další související články

Názory čtenářů
07.06.2010, 09:25hovor X hovor ne, a co hovor X data?anonym
07.06.2010, 11:28   RE: hovor X hovor ne, a co hovor X data?Martin Šimon
08.06.2010, 08:56   RE: hovor X hovor ne, a co hovor X data?Martin Šimon
07.06.2010, 16:23Vyber SIM pro SMSanonym
08.06.2010, 08:58   RE: Vyber SIM pro SMSMartin Šimon
06.07.2011, 08:41   RE: Vyber SIM pro SMSanonym
07.06.2010, 19:01kvalita hovoruanonym
08.06.2010, 09:01   RE: kvalita hovoruMartin Šimon
13.06.2010, 21:26SPB softwareanonym
13.06.2010, 21:42   RE: SPB softwareMartin Šimon
15.06.2010, 20:58      RE: RE: SPB softwareanonym
26.07.2010, 11:21         RE: RE: RE: SPB softwareanonym
26.07.2010, 11:53            RE: RE: RE: RE: SPB softwareMartin Šimon
11.08.2010, 10:58               RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
12.08.2010, 20:07                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
13.08.2010, 09:45                     RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
13.08.2010, 11:17                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
17.08.2010, 08:06                     RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
17.08.2010, 08:57                        RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
17.08.2010, 18:51                           RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
18.08.2010, 09:09                              RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
19.08.2010, 21:23                                 RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
10.09.2010, 18:35                                    RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
15.09.2010, 14:48                                       RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
17.09.2010, 10:17                                          RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
17.09.2010, 10:23                                             RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPB softwareanonym
07.03.2011, 23:06                                 SPB softwareBobasV
16.06.2010, 18:13vyzváňací, alebo obsadzovací tónanonym
17.06.2010, 17:52GPSanonym
17.06.2010, 19:33   RE: GPSMartin Šimon
21.06.2010, 14:11      RE: RE: GPSanonym
24.06.2010, 23:40GSmart S1205-zkušenosti?anonym
25.06.2010, 09:34   RE: GSmart S1205-zkušenosti?Martin Šimon
27.06.2010, 00:17      RE: RE: GSmart S1205-zkušenosti?anonym
04.07.2010, 18:58   RE: GSmart S1205-zkušenosti?Jarek Jesenský
05.07.2010, 18:44odisiel displayanonym
07.07.2010, 13:43   RE: odisiel displayMartin Šimon
08.07.2010, 14:13      RE: RE: odisiel displayanonym
27.07.2010, 10:19nastaveni MMSanonym
27.07.2010, 10:54   RE: nastaveni MMSanonym
02.08.2010, 07:36      RE: RE: nastaveni MMSanonym
08.08.2011, 16:17         RE: RE: RE: nastaveni MMSanonym
29.07.2010, 17:10Letecky modanonym
29.07.2010, 21:24   RE: Letecky modanonym
29.07.2010, 22:15      RE: RE: Letecky modMartin Šimon
30.07.2010, 08:42         Aktualizace satelitu GPSanonym
30.07.2010, 10:21            RE: Aktualizace satelitu GPSanonym
30.07.2010, 07:40Par tipu s registryanonym
02.08.2010, 11:18   RE: Par tipu s registryanonym
03.08.2010, 07:31   RE: Par tipu s registryanonym
16.08.2010, 21:03      RE: RE: Par tipu s registryanonym
17.08.2010, 08:09         RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
18.08.2010, 19:48            RE: RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
19.08.2010, 21:25               RE: RE: RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
03.09.2010, 17:12               RE: RE: RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
05.08.2010, 18:46   RE: Par tipu s registryanonym
06.08.2010, 22:16      RE: RE: Par tipu s registryMartin Šimon
08.09.2010, 15:58   RE: Par tipu s registryanonym
17.09.2010, 10:25      RE: RE: Par tipu s registryanonym
20.09.2010, 20:12         RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
23.09.2010, 11:03            RE: RE: RE: RE: Par tipu s registryanonym
04.01.2011, 22:32      RE: RE: Par tipu s registryanonym
23.09.2010, 11:12   RE: Par tipu s registryanonym
30.07.2010, 21:49registryanonym
30.07.2010, 22:29   RE: registryMartin Šimon
03.08.2010, 19:33radio s RDS, jak je to tedy?anonym
04.08.2010, 17:37RDS, A-GPSanonym
04.08.2010, 18:46   RE: RDS, A-GPSanonym
06.08.2010, 12:06Geotagginganonym
06.08.2010, 22:23   RE: GeotaggingMartin Šimon
06.08.2010, 13:20Umi SimToolkit ?anonym
06.08.2010, 22:31   RE: Umi SimToolkit ?Martin Šimon
06.08.2010, 22:10anonym
08.08.2010, 22:16Zavedení "čistého systému"BobasV
16.08.2010, 21:27   RE: Zavedení "čistého systému"Martin Šimon
24.08.2010, 22:27      RE: RE: Zavedení "čistého systému"anonym
11.08.2010, 14:49anonym
16.08.2010, 21:26   RE: Martin Šimon
19.08.2010, 09:28      RE: RE: anonym
16.08.2010, 20:21Smart balíčekanonym
16.08.2010, 21:20   RE: Smart balíčekMartin Šimon
17.08.2010, 17:49      RE: RE: Smart balíčekanonym
17.08.2010, 10:55GPS signalanonym
17.08.2010, 18:57   RE: GPS signalanonym
22.08.2010, 20:10      RE: RE: GPS signalanonym
02.09.2010, 19:03         RE: RE: RE: GPS signalanonym
05.09.2010, 18:04            RE: RE: RE: RE: GPS signalanonym
15.09.2010, 09:31               RE: RE: RE: RE: RE: GPS signalanonym
17.03.2011, 20:33                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: GPS signalanonym
17.08.2010, 21:58pohotovostni rezimanonym
18.08.2010, 09:21   RE: pohotovostni rezimMartin Šimon
18.08.2010, 19:43      RE: RE: pohotovostni rezimanonym
17.08.2010, 22:01obrazovka DNESanonym
18.08.2010, 09:19   RE: obrazovka DNESMartin Šimon
19.08.2010, 21:28      RE: RE: obrazovka DNESanonym
21.08.2010, 04:21         RE: RE: RE: obrazovka DNESanonym
18.08.2010, 15:18Je to na reklamaci?anonym
18.08.2010, 15:36   RE: Je to na reklamaci?Martin Šimon
18.08.2010, 21:27připojení k pcanonym
18.08.2010, 21:51   RE: připojení k pcMartin Šimon
19.08.2010, 09:17      RE: RE: připojení k pcanonym
22.08.2010, 19:14         RE: RE: RE: připojení k pcJarek Jesenský
23.08.2010, 11:33            RE: RE: RE: RE: připojení k pcanonym
23.08.2010, 15:24               RE: RE: RE: RE: RE: připojení k pcJarek Jesenský
23.08.2010, 10:48Me zkusenostianonym
23.08.2010, 12:46   RE: Me zkusenostianonym
23.08.2010, 15:13      RE: RE: Me zkusenostianonym
24.08.2010, 22:42         RE: RE: RE: Me zkusenostianonym
25.08.2010, 14:42         RE: RE: RE: Me zkusenostianonym
04.03.2011, 14:49      RE: RE: Me zkusenostianonym
26.08.2010, 13:31   RE: Me zkusenostianonym
26.08.2010, 17:50      RE: RE: Me zkusenostianonym
31.08.2010, 11:15      RE: RE: Me zkusenostianonym
24.08.2010, 22:06Prosím o rady -anonym
25.08.2010, 14:45   RE: Prosím o rady -anonym
27.08.2010, 23:47Přesunutí souborůanonym
29.08.2010, 16:01   RE: Přesunutí souborůanonym
29.08.2010, 16:05      RE: RE: Přesunutí souborůanonym
02.09.2010, 19:11   RE: Přesunutí souborůanonym
02.09.2010, 20:07      RE: RE: Přesunutí souborůMartin Šimon
03.09.2010, 16:40         RE: RE: RE: Přesunutí souborůanonym
05.09.2010, 17:56            RE: RE: RE: RE: Přesunutí souborůanonym
28.08.2010, 15:01anonym
29.08.2010, 15:55   RE: anonym
29.08.2010, 18:27      RE: RE: anonym
29.08.2010, 21:04         RE: RE: RE: Martin Šimon
29.08.2010, 22:17            RE: RE: RE: RE: anonym
03.09.2010, 16:45   RE: anonym
28.08.2010, 23:48Pamětová Kartaanonym
29.08.2010, 09:42Data a GPS sucasne?anonym
29.08.2010, 16:08   RE: Data a GPS sucasne?anonym
30.08.2010, 07:05      RE: RE: Data a GPS sucasne?anonym
02.09.2010, 22:06         RE: RE: RE: Data a GPS sucasne?anonym
03.09.2010, 16:50         RE: RE: RE: Data a GPS sucasne?anonym
16.09.2010, 09:49            RE: RE: RE: RE: Data a GPS sucasne?anonym
17.09.2010, 10:35               RE: RE: RE: RE: RE: Data a GPS sucasne?anonym
30.08.2010, 09:10Obsah baleniaanonym
31.08.2010, 17:52   RE: Obsah baleniaanonym
31.08.2010, 20:32      RE: RE: Obsah baleniaMartin Šimon
30.08.2010, 20:56Pamětová Karta POMOCanonym
03.09.2010, 17:08   RE: Pamětová Karta POMOCanonym
31.08.2010, 11:41GPSanonym
31.08.2010, 11:48   RE: GPSMartin Šimon
01.09.2010, 20:36      RE: RE: GPSanonym
02.09.2010, 22:08      RE: RE: GPSanonym
02.09.2010, 15:26   RE: GPSanonym
03.09.2010, 21:06   Pamětová Karta POMOCanonym
04.09.2010, 11:26      RE: Pamětová Karta POMOCanonym
04.09.2010, 12:44         RE: RE: Pamětová Karta POMOCanonym
05.09.2010, 17:52            RE: RE: RE: Pamětová Karta POMOCanonym
07.09.2010, 12:40   RE: GPSanonym
02.12.2010, 17:32      RE: RE: GPSanonym
03.09.2010, 12:31Nastavenie cestinyanonym
03.09.2010, 17:01   RE: Nastavenie cestinyanonym
08.09.2010, 15:40   RE: Nastavenie cestinyanonym
06.09.2010, 13:47zamek telefonu proti vymene sim + soft proti ukradenianonym
06.09.2010, 21:23   RE: zamek telefonu proti vymene sim + soft proti ukradenianonym
07.09.2010, 12:56      RE: RE: zamek telefonu proti vymene sim + soft proti ukradenianonym
08.09.2010, 15:38Problem s kvalitou zvuku pri volanianonym
08.09.2010, 15:56   RE: Problem s kvalitou zvuku pri volanianonym
08.09.2010, 22:48rozbité sklíčkoanonym
26.06.2014, 12:23   RE: rozbité sklíčkoanonym
12.09.2010, 21:47Přemapování klávesanonym
08.02.2011, 11:09   RE: Přemapování klávesanonym
13.09.2010, 10:17USB-PC "jako disk"anonym
14.09.2010, 17:38   RE: USB-PC "jako disk"anonym
15.09.2010, 12:24Ad: Igo/GPS slaby signalanonym
23.09.2010, 11:09Oznameni odeslane smsanonym
23.09.2010, 11:44   RE: Oznameni odeslane smsanonym
27.09.2010, 21:47      RE: RE: Oznameni odeslane smsanonym
18.12.2010, 16:54   RE: Oznameni odeslane smsanonym
05.01.2011, 13:40      RE: RE: Oznameni odeslane smsanonym
08.02.2011, 11:16         RE: RE: RE: Oznameni odeslane smsanonym
12.02.2011, 22:28            RE: RE: RE: RE: Oznameni odeslane smsanonym
03.10.2010, 17:41Zvuk baterieanonym
05.10.2010, 08:59připojeníanonym
12.10.2010, 13:06   RE: připojeníanonym
10.10.2010, 20:08displayanonym
10.10.2010, 20:09displayanonym
12.10.2010, 13:07   RE: displayanonym
12.10.2010, 21:11Re: displayanonym
16.10.2010, 21:55Stahovani z netu primo na kartuanonym
18.10.2010, 15:53WIN MOBILE 7anonym
20.10.2010, 13:52   RE: WIN MOBILE 7anonym
04.11.2010, 19:22PC Synch planovanianonym
04.11.2010, 19:26GPS a mapyanonym
04.11.2010, 22:35   RE: GPS a mapyanonym
05.11.2010, 14:27radaanonym
05.01.2011, 13:46   RE: radaanonym
06.11.2010, 11:07operacni pametanonym
08.11.2010, 20:48Výdrž baterieanonym
05.01.2011, 13:47   RE: Výdrž baterieanonym
08.11.2010, 22:06budikanonym
01.04.2011, 00:35   RE: budikanonym
12.04.2011, 15:25      RE: RE: budikanonym
11.11.2010, 08:53vyzvanenianonym
05.01.2011, 13:48   RE: vyzvanenianonym
11.11.2010, 19:04Přesměrování 1Simanonym
17.11.2010, 18:17Ako na nehoanonym
17.11.2010, 18:44skusenosti s GPSanonym
18.11.2010, 16:18pár dotazůanonym
18.11.2010, 16:24   RE: pár dotazůanonym
18.11.2010, 16:28      RE: RE: pár dotazůMartin Šimon
18.11.2010, 16:35         RE: RE: RE: pár dotazůanonym
18.11.2010, 16:49            RE: RE: RE: RE: pár dotazůanonym
02.12.2010, 17:58               RE: RE: RE: RE: RE: pár dotazůanonym
18.11.2010, 20:30Pouziti jako BT modemuanonym
25.11.2010, 16:13   RE: Pouziti jako BT modemuanonym
29.11.2010, 19:12      RE: RE: Pouziti jako BT modemuanonym
28.11.2010, 09:02Displejanonym
28.11.2010, 19:28   RE: DisplejMartin Šimon
29.11.2010, 10:38      RE: RE: Displejanonym
30.11.2010, 14:51         RE: RE: RE: Displejanonym
17.12.2010, 09:36            RE: RE: RE: RE: Displejanonym
07.01.2011, 12:21               RE: RE: RE: RE: RE: Displejanonym
24.01.2011, 14:26               RE: RE: RE: RE: RE: Displejromariot
24.01.2011, 14:33                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: Displejromariot
24.01.2011, 16:41                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: Displejanonym
25.01.2011, 08:42                     RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Displejanonym
25.01.2011, 15:54                        RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Displejanonym
29.11.2010, 22:26Nastavení GPSanonym
02.12.2010, 18:02   RE: Nastavení GPSanonym
02.12.2010, 20:54   RE: Nastavení GPSanonym
03.12.2010, 13:39   RE: Nastavení GPSanonym
29.11.2010, 22:29Doplění GPSanonym
03.12.2010, 13:38pametanonym
06.12.2010, 14:36nefunkcny budik pri vypnutych zvukochanonym
10.12.2010, 10:02   RE: nefunkcny budik pri vypnutych zvukochanonym
10.12.2010, 12:19      RE: RE: nefunkcny budik pri vypnutych zvukochanonym
04.01.2011, 22:39         RE: RE: RE: nefunkcny budik pri vypnutych zvukochanonym
10.12.2010, 21:19wifianonym
15.12.2010, 16:38DVB-Tanonym
17.01.2011, 20:44   RE: DVB-Tanonym
28.01.2011, 00:15      RE: RE: DVB-Tanonym
05.02.2011, 20:21         RE: RE: RE: DVB-Tanonym
13.02.2011, 18:18            RE: RE: RE: RE: DVB-Tanonym
20.02.2011, 08:04               RE: RE: RE: RE: RE: DVB-Tanonym
13.02.2011, 18:19            RE: RE: RE: RE: DVB-Tanonym
20.02.2011, 08:04               RE: RE: RE: RE: RE: DVB-Tanonym
19.12.2010, 12:56GIGABYTE GSmart S1205 + igo8anonym
04.01.2011, 14:58   RE: GIGABYTE GSmart S1205 + igo8anonym
23.12.2010, 15:38Vypnutí GSmart balíčkuanonym
23.12.2010, 21:12anonym
04.01.2011, 14:50   RE: SPB Mobile shellanonym
04.01.2011, 22:34      RE: RE: SPB Mobile shellanonym
04.01.2011, 23:31      RE: RE: SPB Mobile shellanonym
05.01.2011, 09:48      RE: RE: SPB Mobile shellanonym
05.01.2011, 12:41      RE: RE: SPB Mobile shellanonym
25.12.2010, 00:21telefonanonym
25.12.2010, 10:17   RE: telefonanonym
04.01.2011, 14:59android v gsmartu 1205anonym
04.01.2011, 20:58pocitadlo hovorov - calltimeranonym
07.01.2011, 19:26T9anonym
07.01.2011, 22:49   RE: T9anonym
09.01.2011, 15:56T9anonym
09.01.2011, 17:45   RE: T9anonym
09.01.2011, 21:31       T9anonym
21.01.2011, 20:36      RE: RE: T9anonym
22.01.2011, 11:55         RE: RE: RE: T9anonym
23.01.2011, 18:55            RE: RE: RE: RE: T9anonym
08.03.2011, 11:04               RE: RE: RE: RE: RE: T9anonym
10.01.2011, 08:32Rychle se vybíjí baterieanonym
15.01.2011, 23:45   RE: Rychle se vybíjí baterieanonym
12.01.2011, 20:16Změna názvu operátoraanonym
15.01.2011, 23:44   RE: Změna názvu operátoraanonym
18.01.2011, 19:31anonym
20.01.2011, 10:10   RE: anonym
10.02.2011, 22:55   RE: anonym
25.06.2012, 10:17      RE: RE: anonym
17.02.2013, 21:40   RE: anonym
24.01.2011, 16:46anonym
28.01.2011, 09:40pripojenie ne internetanonym
28.01.2011, 21:13   RE: pripojenie ne internetanonym
30.01.2011, 09:56gsmartanonym
07.03.2011, 23:00   RE: gsmartBobasV
03.02.2011, 18:27Odchozi hovory mimo site Vodafone nedavaji zvonici zvukanonym
19.02.2011, 09:53VCDaemonanonym
20.02.2011, 08:07   RE: VCDaemonanonym
20.02.2011, 09:26      RE: RE: VCDaemonanonym
24.02.2011, 19:41         RE: RE: RE: VCDaemonanonym
20.02.2011, 08:10problem s hodinamaanonym
28.03.2011, 18:53zamek telefonuanonym
12.04.2011, 15:46   RE: zamek telefonuanonym
14.04.2011, 09:55      RE: RE: zamek telefonuanonym
17.04.2011, 23:54   RE: zamek telefonuanonym
04.05.2011, 18:15Nespokojenostanonym
09.05.2011, 19:22nahrávání hovorůanonym
24.05.2011, 23:10   RE: nahrávání hovorůanonym
07.06.2011, 15:48mám problém s týmto mobilom....anonym
06.07.2011, 08:46GPS + videa na netuanonym
08.07.2011, 06:19Náhradní displejanonym
20.08.2011, 15:56anonym
22.08.2011, 10:29   RE: anonym
27.08.2011, 17:44anonym
27.08.2011, 17:47anonym
20.09.2011, 21:17Nastavení tlačítekanonym
29.11.2011, 20:13Baterieanonym
21.02.2012, 20:59   RE: Baterieanonym
18.02.2012, 01:25prosba od Liboraanonym
11.01.2013, 04:04Obrázek pozadí počasí - živá přírodaanonym
17.02.2013, 21:41mikrofonanonym
09.03.2013, 10:15anonym
 
 
Chcete-li odebírat všechny komentáře k tomuto článku na e-mail, zaregistrujte se prosím a přihlašte (vpravo nahoře)
 

vyhledávání na Internetu, v tomto magazínu, nebo v eShopu:

Google
 

reklama
Stránky si právě prohlíží 485 návštěvníků
Přihlášení návštěvníka
username:
heslo:
 
Chci se také zaregistrovat
zapomenuté heslo?

Reklama

Využíváte již rychlé mobilní připojení přes 3G?
 ne, je to příliš drahé (24.1 %)
|
 
 ne, nic takového nepotřebuji (21.3 %)
|
 
 ne, můj operátor ho u nás ještě nenabízí (18.2 %)
|
 
 ano, i když je to dost drahé (17.3 %)
|
 
 ano, cena odpovídá přínosu (18.9 %)
|
 
anketa spuštěna: 18.07.2010
Celkový počet hlasů: 9726

Jiná odpověď
další ankety

Reklama

Nejčtenější články za posledních 7 dní
 Recenze: UMAX Premier DS-4331 - malý digitální šperk pod stromeček (333)
 Megarecenze: Canon PowerShot A510 – zlevňujeme, zmenšujeme, zkvalitňujeme (290)
 Megarecenze: Alcatel OT 756 - stylový telefon pro mladé (271)
 Megarecenze: Canon PowerShot A80 boří představy o lowendu (213)
 Nové přenosné a dokovací reproduktory pro chytré mobilní telefony a tablety (197)


Reklama


Nejčtenější články
 Speciální kódy pro telefony Nokia (363035)
 Sexual Positions - instalujte po 22.00 hodině (269459)
 Aktuální verze firmware všech telefonů Nokia na jednom místě (245085)
 Nokia LogoManager - download verze 1.2.41 + starší a češtiny k nim (224989)
 Jimm česky a zdarma - další ICQ klient pro Java telefony! (202647)

Nejkomentovanější články
 Speciální kódy pro telefony Samsung (1107)
 Zkušenosti s Digi TV (597)
 Notebook Prestigio P157 s novou grafikou ATI Radeon 9700 - testy (553)
 Jimm česky a zdarma - další ICQ klient pro Java telefony! (459)
 Speciální kódy pro telefony Nokia (455)

ReklamaNávštěvnost gsm4U.cz měří iAudit | RSS gsm4U.cz pro Váš server | reklama na gsm4U.cz | jak se stát redaktorem gsm4U.cz
© 2000 - 2016 - KONYTECH s.r.o., všechna práva vyhrazena. | About Us | Design a kód. | ISSN 1214-3022
hostujeme u Web4U.cz