Hledání


Rubriky
 GSM software
 Hardware
  Počítače
    Příslušenství
       Bluetooth
       Vypalovačky
 Obecně
 Nokia
 Siemens
 Sony Ericsson
 Alcatel
 Ericsson
 Motorola
 Panasonic
 Philips
 ostatní značky
 Operátoři
 PDA4U.cz
 Digiťáky
 F.A.Q. - dotazy
 Fórum
 GSM banka
 GSM zábava
 Manuály, příručky
 MMS zprávy
 O nás
 Odblokování
 Příslušenství
 Reklama u nás
 SMS zprávy
 Tablet PC
 WAP

Databáze telefonů
 


Porovnání vlastností

Informační servery:
Nabídka práce z domu!

LEVNÁ PŮJČKA!

Jak zhubnout?


Doporučujeme

Počitadla
reklama:

Recenze: Evoluent VerticalMouse 4 - unikátní ergonomická myš čtvrté generace

Recenze: Evoluent VerticalMouse 4 - unikátní ergonomická myš čtvrté generaceJiž dvakrát jste se na našem serveru mohli setkat s recenzí tohoto velmi zajímavého polohovacího zařízení, které je označováno jako vertikální myš. Výrazně přispívá k lepší ergonomii při práci s počítačem nebo notebookem, což potvrdily naše dlouholeté zkušenosti. Výrobce, společnost Evoluent, před nedávnem představil čtvrtou generaci této myši, která opět přichází s několika vylepšeními, které přispívají k ještě většímu pohodlí při práci s ní. Myš jsme pro vás opět důkladně otestovali, vše podstatné se dozvíte v naší dnešní recenzi.  

Ergonomická myš je pro vás přínosem

Pokud u počítače pracujete každý den, pak určitě víte, že tato jednostranná činnost působí namáhavě na vaše tělo. Pokud pomineme možný vliv nesprávného držení těla, tak kromě zad dostávají "zabrat" hlavně ruce, konkrétněji ta ruka, kterou ovládáte počítačovou myš. Máte-li klasickou myš, tak ruka je celý den položena na stole v nepřirozené poloze, namáhá se hodně zápěstí, což se po pár letech může projevit onemocněním šlach a nervů v ruce - syndrom karpálního tunelu. To je velmi nepříjemné, v krajním případě to může končit i operací.

Evoluent VerticalMouse 4 [01] Evoluent VerticalMouse 4 [02]

Lepší je tedy klasickou myš vyměnit za takovou, která respektuje pravidla ergonomie, a zajistí to, že ruku budete mít při jejím používání v přirozené poloze. A právě toto splňují myši od společnosti Evoluent. Na první pohled se mohou zdát velmi zvláštní, ale jakmile je uchopíte, poznáte sami, jak se vašemu zápěstí uleví.

Již v minulosti jsme vám přinesli recenze dvou z nich:

Evoluent VerticalMouse 3 - klasická "drátová" varianta
Evoluent VerticalMouse 3 Wireless - bezdrátová varianta

My si dnes představíme další myš v této sérii, tentokráte je to Evoluent VerticalMouse 4. Principielně jde o to samé polohovací zařízení, jen s užitečnými vylepšeními.

Evoluent VerticalMouse 4 [03] Evoluent VerticalMouse 4 [04]

Nový laserový snímač

Ve všech vertikálních myších Evoluent, které jsme dříve testovali, byl na spodní straně klasický, červeně zářící, optický infra senzor. Ten je ve čtvrté generaci nahrazen snímačem laserovým, jehož červené světlo prakticky vůbec není vidět. Laserový snímač je momentálně tím nejlepším, čím se počítačové myši osazují, je přesnější než infračervený, a dokáže snímat pohyb na více druzích povrchů.

Větší "odkládací" plocha pro palec a malíček

V části myši, kde při přirozeném držení máte palec, se zvětšila vyřezaná plocha, která je určena pro jeho položení. Stejně se zvětšila velmi výrazně i odkládací plocha pro malíček. Obě změny přispívají k ještě větší ergonomii při používání této myši.

Evoluent VerticalMouse 4 [05] Evoluent VerticalMouse 4 [06]

Dvojice tlačítek pro ovládání palcem

Minulé generace myší Evoluent měly v oblasti palce jedno doplňkové tlačítko (v ovládacím programu si můžete nakonfigurovat ke každému tlačítku (včetně kolečka) libovolnou funkci, dokonce může být v každé aplikaci jiná). Nyní přibylo ještě jedno, nyní je tedy jedno nad palcem a druhé pod palcem.

Jednoduché a rychlé nastavování rychlosti

V oblasti tlačítek je zhruba třícentimetrové kolébkové tlačítko pro nastavení citlivosti (rychlosti) ukazatele. Můžete si tedy kdykoli okamžitě snížit nebo zvýšit citlivost myši dle vaší libosti. Toto kolébkové tlačítko nikterak nepřekáží při držení myši, ani při mačkání ostatních tlačítek.

Evoluent VerticalMouse 4 [07] Evoluent VerticalMouse 4 [08]

Světelné indikátory

V oblasti pro odkládání palce nově přibyly čtyři drobné zelené LED diody, které informují o aktuálně nastavené rychlosti (citlivosti) ukazatele. Hodnoty nejsou v číslech, ale ve zkratkách XL (Extra Low), LO (Low), MD (Medium) a HI (High).

Ve spodní části myši, směrem k vám, je logo společnosti Evoluent. Dříve bylo na těle myši jen natištěné, nyní je však modře podsvícené. Svítí neustále, vypne se jakmile vypnete / uspíte váš počítač či notebook.

Evoluent VerticalMouse 4 [09] Evoluent VerticalMouse 4 [10]

Světlo LED diod ani loga není nikterak agresivní, při práci s myší mi vůbec nevadí.

Závěr

Momentálně je Evoluent VerticalMouse 4 tou nejlepší myší, co společnost Evoluent nabízí. Jakmile ji alespoň na pár hodin vyzkoušíte, pak už nebudete chtít měnit, to mi věřte. Momentálně se nabízí pouze v "drátové" variantě, ale věřím, že podobně jako u Evoluent VerticalMouse 3, i čtvrtá generace se zanedlouho dočká své bezdrátové varianty. Jakmile tomu tak bude, pak o tom na našem serveru rozhodně nezapomeneme napsat.

Distributorem myší Evoluent je společnost Bakker Elkhuizen

Nakupujte počítačové myši v eShopu PC4U.cz, napojeném přímo na sklad distributora - vždy aktuální zboží, stavy skladu i ceny! Více než 10.000 položek zboží, velká část skladem. On-line konfigurátor počítačů s přímým napojením na sklad komponent výrobce. Při objednávání není nutná registrace, pokud sami nechcete!

English flag Summary in English

Review: Evoluent VerticalMouse 4 - unique ergonomic mouse in fourth generation

You could read twice on our site reviews of this very interesting pointing device, which is known as a vertical mouse. Significantly contributes to improved ergonomics when working with a computer or laptop, which was confirmed by our long experience. Producer, Evoluent company, and distributor, Bakker Elkhuizen company, recently introduced the fourth generation of this mouse, which again comes with several enhancements that contribute to even greater comfort when working with this mouse. We have once again thoroughly tested, all is written in our today review.

Ergonomic mouse is benefit for you

If you work with a computer every day, then you definitely know that this unilateral action has struggled your body. Ignoring the potential impact of incorrect posture, you have in wrong position mainly hands, particularly the hand, that controls your computer mouse. If you have a traditional mouse and hand is the whole day lying on a table in an unnatural position, with a lot of strain on the wrist, which after a few years may show disease of the nerves and tendons in the hand - carpal tunnel syndrome.

Better is to replace the traditional mouse, one that respects the rules of ergonomics, and ensure that you have a hand in its application in a natural position. And this requirements brings Evoluent mouse. At first glance it may seem very strange, but once you grab, you can see for yourself how your wrists feel better.

In the past, we bring you reviews of two of them:

Evoluent VerticalMouse 3 - classic "wired" version
VerticalMouse 3 Evoluent Wireless - Wireless version

Now, we introduce to you another mouse in this series, this time it's the fourth Evoluent VerticalMouse. In principle the same as pointing device, but with useful enhancements.

New laser sensor

In all Evoluent vertical mouses, which we previously tested, was on the bottom of the classic, glowing red, infrared optical sensor. It is replaced in the fourth generation with laser sensor, the red light is almost never seen. The laser scanner is currently the best of what the computer mouses has mounted, is more accurate than infrared and can capture movement on more surfaces.

Larger "storage" area for your fingers

On the mouse, where is the natural possession of your thumb, is increased carved surface, which is used for its placement. And was very significantly increased the shelf for the little finger. Both changes contribute to even better ergonomics when using this mouse.

Pair of buttons for the thumb

Past generations of Evoluent mouse has in one additional thumb button (software configure action for each button (including wheels), it can even be different in each application). Now, is added one more, one is at upper of the thumb and second is under the thumb.

Simple and fast speed control

In the area around the buttons is button to adjust sensitivity (speed) of the mouse. So whenever you can immediately reduce or increase the sensitivity of the mouse according to your taste. This button does not interfere in any way other buttons while holding the mouse.

Light indicators

In the area of thumb are newly added four small green LEDs that provide information about the currently set speed (sensitivity). Values are not in numbers, but in abbreviations - XL (Extra Low), LO (Low), MD (medium) and HI (high).

At the bottom of the mouse towards you, the logo Evoluent is placed. Previously, was on the mouse body just printed, now it is illuminated in blue color. Lights steadily, turns off when you turn off / put to sleep your PC or laptop.

LED Light of logos is not aggressive, while I working with mice, I do not mind it.

Conclusion

The Evoluent VerticalMouse 4 the best mouse from Evoluent company. Once you at least try it for a couple of hours, then you will not want to change, believe me. There is only offered in the "wired" version, but I believe that, like the Evoluent VerticalMouse 3, the fourth generation soon come with wireless version. Once so, we will prepare again review for you.

Distributor of Evoluent VersicalMouse is a Bakker Elkhuizen company, which send us review sample of this mouse.

 
publikováno: 27.06.2011, autor: Martin Šimon
počet čtenářů: 26847
Přidej do: Linkuj si !Jaggni to!asdf.sk
Hodnocení článku:
Dosavadní hodnocení:dosud nehodnoceno
1 2 3 4 5  
ohodnoťte článek známkou jako ve škole


Související články:

Další související články

Buďte první, kdo k článku přidá komentář!
 
Chcete-li odebírat všechny komentáře k tomuto článku na e-mail, zaregistrujte se prosím a přihlašte (vpravo nahoře)
 

vyhledávání na Internetu, v tomto magazínu, nebo v eShopu:

Google
 

reklama
Stránky si právě prohlíží 485 návštěvníků
Přihlášení návštěvníka
username:
heslo:
 
Chci se také zaregistrovat
zapomenuté heslo?

Reklama

Využíváte již rychlé mobilní připojení přes 3G?
 ne, je to příliš drahé (24.1 %)
|
 
 ne, nic takového nepotřebuji (21.3 %)
|
 
 ne, můj operátor ho u nás ještě nenabízí (18.2 %)
|
 
 ano, i když je to dost drahé (17.3 %)
|
 
 ano, cena odpovídá přínosu (18.9 %)
|
 
anketa spuštěna: 18.07.2010
Celkový počet hlasů: 9726

Jiná odpověď
další ankety

Reklama

Nejčtenější články za posledních 7 dní
 Recenze: UMAX Premier DS-4331 - malý digitální šperk pod stromeček (333)
 Megarecenze: Canon PowerShot A510 – zlevňujeme, zmenšujeme, zkvalitňujeme (290)
 Megarecenze: Alcatel OT 756 - stylový telefon pro mladé (271)
 Megarecenze: Canon PowerShot A80 boří představy o lowendu (213)
 Nové přenosné a dokovací reproduktory pro chytré mobilní telefony a tablety (197)


Reklama


Nejčtenější články
 Speciální kódy pro telefony Nokia (363035)
 Sexual Positions - instalujte po 22.00 hodině (269459)
 Aktuální verze firmware všech telefonů Nokia na jednom místě (245085)
 Nokia LogoManager - download verze 1.2.41 + starší a češtiny k nim (224989)
 Jimm česky a zdarma - další ICQ klient pro Java telefony! (202647)

Nejkomentovanější články
 Speciální kódy pro telefony Samsung (1107)
 Zkušenosti s Digi TV (597)
 Notebook Prestigio P157 s novou grafikou ATI Radeon 9700 - testy (553)
 Jimm česky a zdarma - další ICQ klient pro Java telefony! (459)
 Speciální kódy pro telefony Nokia (455)

ReklamaNávštěvnost gsm4U.cz měří iAudit | RSS gsm4U.cz pro Váš server | reklama na gsm4U.cz | jak se stát redaktorem gsm4U.cz
© 2000 - 2016 - KONYTECH s.r.o., všechna práva vyhrazena. | About Us | Design a kód. | ISSN 1214-3022
hostujeme u Web4U.cz